Νέα & Ειδήσεις

Γιατί αυξάνονται τα ασφάλιστρα στον κλάδο υγείας- Η τοποθέτηση της Corim για τα παγκόσμια προγράμματα

Σε πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ παρουσιάστηκαν νέοι δείκτες για τον υπολογισμό του κόστους αποζημιώσεων που κατέβαλαν οι ασφαλιστικές εταιρείες στον κλάδο υγείας αναφορικά με τα ισόβια προγράμματα που προσφέρουν οι ελληνικές εταιρείες.

Με βάση τη μελέτη αυτή, έχει ανοίξει ευρύς διάλογος ώστε να αναζητηθούν οι λόγοι για τους οποίους αυξάνονται τα ασφάλιστρα στον κλάδο υγείας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στο ρεπορτάζ της κ. Χ. Μωράκη στο underwriter.gr τα κόστη της νοσοκομειακής περίθαλψης οφείλονται στις διακυμάνσεις των αγορών, στην συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των καταναλωτών και την επακόλουθη μεταβολή του όγκου των πωλήσεων, τη συχνότητα εκδήλωσης ασθένειας ή ατυχήματος, το μέσο ηλικιακό προφίλ, την εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας, των ιατρικών μεθόδων και θεραπειών. Στην έρευνα του ΙΟΒΕ παρατηρήθηκε ότι όσο αυξανόταν η ηλικία, τόσο αυξανόταν η συχνότητα των ασθενειών και των αποζημιώσεων.

Παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιες αναφορές από το Συνέδριο της Ένωσης Αναλογιστών που μπορούν να προστεθούν στα παραπάνω συμπεράσματα:

• Η βιωσιμότητα των προγραμμάτων ταυτίζεται με την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων. Στο αυξημένο κόστος του κλάδου υγείας συμβάλλουν η υψηλότερη συχνότητα ασθένειας, ο ιατρικός πληθωρισμός και άλλοι λόγοι όπως για παράδειγμα η αύξηση του Φ.Π.Α στις υπηρεσίες ιδιωτικών παρόχων υγείας (Δημήτρης Βασιλειάδης, μέλος ΔΣ της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος)
• Η πολιτεία δεν μπορεί να παρέμβει στην τιμολόγηση των εταιρειών ωστόσο υπάρχουν ρήτρες για την προστασία του καταναλωτή (Δημήτρης Αυλωνίτης, γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή)
• Ο όγκος πωλήσεων είναι αυτός που δεν έχει μεταβληθεί και έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα. Μόλις το 3% των πολιτών ακολουθούν πρότυπα υγιούς διαβίωσης (Αθανάσιος Λοπατατζίδης, Εμπορικός Διευθυντής ομίλου Affidea)

Προσθέτοντας στα παραπάνω, και πάντα με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση σας αναφορικά με τα παγκόσμια προγράμματα που η Corim παρέχει, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι προσαρμογές των ασφαλίστρων στα παγκόσμια προγράμματα εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα αυτά είναι σωστά τοποθετημένα στην αγορά καθώς και ότι είναι εναρμονισμένα με τον παγκόσμιο ιατρικό πληθωρισμό.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα μέλη τιμολογούνται σύμφωνα με τον βαθμό κινδύνου στον οποίο εκτίθενται. Συγκεκριμένα συνυπολογίζονται:
• Η χώρα διαμονής
• Η ηλικία
• Οι υποβληθείσες απαιτήσεις των μελών σε κάθε χώρα, έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο το κόστος θεραπείας στον τόπο όπου διαμένει ένα μέλος αλλά και την πιθανότητα να ταξιδέψει για θεραπεία σε μια άλλη χώρα
• Η γήρανση του πληθυσμού
• Οι παροχές

Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι η καρδιοπάθεια, η εγκεφαλική συµφόρηση και ο διαβήτης συμβάλουν σηµαντικά στη συνολική επιβάρυνση των ασφαλισμένων.

Η επιδηµία της παχυσαρκίας συµβάλλει επίσης στον ιατρικό πληθωρισµό. Τα ιατρικά έξοδα παχύσαρκων ανθρώπων είναι περίπου 30% μεγαλύτερα από εκείνα των ανθρώπων που έχουν φυσιολογικό βάρος.

Για µεµονωµένα µέλη, οι Bupa Global και Cigna Global εξετάζoυν πλέον τον ∆είκτη Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ) κατά τη διαδικασία αίτησης και καθορίζουν την τιµή ανάλογα.

Ο καρκίνος είναι µια ακόµη σηµαντική επιβάρυνση για τον ιατρικό πληθωρισµό. Η πρόοδος στις µεθόδους θεραπείας του καρκίνου έχει ως συνέπεια περισσότεροι άνθρωποι να παρουσιάζουν ύφεση και να χρειάζονται χρόνια αντιμετώπιση της ασθένειας, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένο κόστος περίθαλψης.

Οι εξελίξεις στην ιατρική τεχνολογία και στις θεραπευτικές µεθόδους ασκούν επίσης σημαντική πίεση στις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης και στον ιατρικό πληθωρισµό. Ο κλάδος της ιατρικής έχει πραγματοποιήσει τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρόνια (π.χ. φάρµακα µε µονοκλωνικά αντισώµατα, νέοι τύποι ακτινοθεραπείας κ.λπ.). Οι παγκόσμιες εταιρείες παρέχουν κάλυψη για όλες τις καινοτόµες θεραπείες και εφαρµογές, εφόσον έχει αποδειχθεί ότι είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές για την ιατρική κατάσταση του συγκεκριμένου ατόμου και φυσικά έχουν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος τους.

Ως αποτέλεσμα όλοι οι παραπάνω είναι παράγοντες που οδηγούν στις αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων στα παγκόσμια προγράμματα. Ευχή όλων είναι να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος που να δώσει απαντήσεις και είναι σίγουρο ότι αυτές οι κινήσεις και οι σχετικές αναφορές είναι ένας καλός τρόπος που θα οδηγήσει στην άμβλυνση των τριβών ανάμεσα σε ασφαλισμένους και σε ασφαλιστικές εταιρείες.

με εμπιστοσύνη στην εμπειρία της corim

Ζητήστε την προσφορά μας.
Άμεσα και γρήγορα, στο email σας!

εγγραφείτε στο newsletter

θα λαμβάνετε ειδήσεις και ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα μας

περισσότερα προϊόντα διεθνούς ασφάλισης των Bupa, Cigna, NOW Health

επιλέξτε το πλάνο υγείας ή ταξιδιωτικής ασφάλισης που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας και ζητήστε να λάβετε την προσφορά μας στο email σας