Συχνές ερωτήσεις

Bupa UK

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ηλικίας στα προγράμματα της Bupa UK.

Στα LIFELINE προϊόντα της Bupa, τα παιδιά μπορούν να ασφαλιστούν ως κύρια μέλη από 91 ημερών και άνω, χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει ασφαλισμένος γονιός. Στα WHO προϊόντα της Bupa, τα παιδιά μπορούν να ασφαλιστούν μόνα τους από την ηλικία των 5.
Στα WHO προϊόντα της Bupa, οι πελάτες µε κάποιες προϋπάρχουσες παθήσεις έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν προσφορά µε επασφάλιστρο χωρίς εξαίρεση. Υπάρχει λίστα των προϋπαρχουσών αυτών παθήσεων. Αντίθετα τα LIFELINE δεν καλύπτουν προϋπάρχουσες με επασφάλιστρο.
Όχι, επομένως η απαλλαγή που θα επιλέξει ο εκάστοτε πελάτης δεν μειώνεται με τα ποσά που θα καλύψουν άλλοι φορείς.
Απευθύνεται σε εταιρείες με 3 κυρίως μέλη και άνω. Η τιμολόγηση γίνεται βάσει της χώρας που ζει το κάθε μέλος.
Οι απαλλαγές είναι ετήσιες.
Πρέπει να δώσετε την κάρτα μέλους Bupa στο νοσοκομείο. Σε περίπτωση νοσηλείας στην Αμερική, είναι απαραίτητη η προέγκριση.
Συμπληρώνετε το claim form και μαζί με τις απαραίτητες γνωματεύσεις και αποδείξεις τα αποστέλλετε σε εμάς.
Σε διάστημα 15 εργάσιμων ημερών θα έχετε ενημερωθεί από εμάς σχετικά με την αποζημίωσή σας.
Τα LIFELINE (classic και gold) προϊόντα της Bupa, καλύπτουν φυσιολογικό τοκετό (classic έως 4500 € και gold έως 7500 €), επιπλοκές, καθώς και ιατρικώς επιβεβλημένη καισαρική (classic έως 14.250 € και gold έως 17.250 €). Υπάρχει 10μηνη περίοδος αναμονής. Τα WHO προϊόντα της Bupa, καλύπτουν φυσιολογικό τοκετό (έως 10.000 €), επιπλοκές καθώς και ιατρικώς επιβεβλημένη καισαρική (έως 16.250 €). Υπάρχει 24μηνη περίοδος αναμονής.
Τα προγράμματα είναι ετησίως ανανεούμενα ανεξαρτήτως ηλικίας και ιατρικού ιστορικού.

Bupa Denmark

Η ηλικία εισόδου για την Bupa Denmark είναι έως τα 79 έτη.
Παρέχει παγκόσμια κάλυψη με ενσωματωμένη την κάλυψη Αμερικής.
Ναι, γιατί κάθε ενήλικας μπορεί να ασφαλίσει μαζί του 2 παιδιά έως 10 ετών δωρεάν.
Στην Bupa Denmark, νέο μέλος άνω των 60 ή υπάρχον μέλος που θα υπερβεί τα 60, σε κάθε επόμενη ανανέωση δεν θα έχει άλλη ηλικιακή αύξηση αλλά µόνο την προϊοντική. Αυτό καθιστά τα ασφάλιστρα της ανανέωσης προσιτά για τον πελάτη.
Ναι, κάνει συνασφάλιση που σημαίνει ότι τα ποσά της αποζημίωσης που έχουν πληρωθεί από άλλους φορείς αφαιρούνται από την απαλλαγή που θα επιλέξετε.
Οι απαλλαγές είναι ετήσιες.
Πρέπει να δώσετε την κάρτα μέλους Bupa στο νοσοκομείο.
Πρέπει να μας αποστείλετε τις απαραίτητες γνωματεύσεις και αποδείξεις, μαζί με τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού.
Σε διάστημα 15 εργάσιμων ημερών θα έχετε ενημερωθεί από εμάς σχετικά με την αποζημίωσή σας.
Καλύπτει φυσιολογικό τοκετό (έως 5.725 €) και ιατρικώς επιβεβλημένη καισαρική (έως 10.625 €). Υπάρχει 12μηνη περίοδος αναμονής.
Τα προγράμματα είναι ετησίως ανανεούμενα ανεξαρτήτως ηλικίας και ιατρικού ιστορικού.

Cigna

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ηλικίας στα προγράμματα της Cigna.
Όχι, πρέπει να ασφαλιστούν ως εξαρτώμενα μέλη κάτω από κάποιο γονιό.
Ο ετήσιος τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων εμπεριέχει έκπτωση 10%, ο τριμηνιαίος τρόπος εμπεριέχει έκπτωση 3%, ενώ δεν παρέχεται έκπτωση για μηνιαίο τρόπο πληρωμής.
Οι απαλλαγές είναι ετήσιες.
Σε περιπτώσεις προγραμματισμένων νοσηλειών είναι απαραίτητη η προέγκριση. Σε περίπτωση επείγοντος, πρέπει να ενημερώσετε τη Cigna εντός 48 ωρών από την στιγμή της θεραπείας. Κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο πρέπει να δώσετε την κάρτα μέλους Cigna.
Συμπληρώνετε το claim form και μαζί με τις απαραίτητες γνωματεύσεις και αποδείξεις τα αποστέλλετε σε εμάς.
Σε διάστημα 15 εργάσιμων ημερών θα έχετε ενημερωθεί από εμάς σχετικά με την αποζημίωσή σας.
Τα προγράμματα gold και platinum της Cigna καλύπτουν τοκετό. Συγκεκριμένα καλύπτεται ο φυσιολογικός τοκετός (gold έως 5.500 € και platinum έως 11.000 €) καθώς και οι επιπλοκές εγκυμοσύνης (gold έως 11.000 € και platinum έως 22.000 €). Υπάρχει 12μηνη περίοδος αναμονής.
Τα προγράμματα είναι ετησίως ανανεούμενα ανεξαρτήτως ηλικίας και ιατρικού ιστορικού.

NOW Health International

H Now Health International παρέχει κάλυψη σε νεοεισερχόμενα μέλη από 18 ετών έως 79 ετών. Ως προστατευόμενα μέλη αναλαμβάνει τον κίνδυνο να καλύψει νεογνά από την πρώτη μέρα της ζωής τους , έπειτα από μια απλή σχετική αίτηση, είτε μέσω της εφαρμογής για έξυπνα τηλεφωνά (smart phones), είτε έπειτα από επικοινωνία με την Corim. Εάν το προστατευόμενο μέλος προστεθεί τις πρώτες 30 ημέρες έπειτα της γέννησης του η εταιρεία αναλαμβάνει τον κίνδυνο χωρίς εκτίμηση κίνδυνου (underwriting).

H Now Health International δέχεται την συνασφάλιση, οπότε οποιοδήποτε ποσό καλυφθεί από άλλον φορέα, το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από την ισχύουσα ετήσια απαλλαγή (εφόσον έχει οριστεί απαλλαγή στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο).

Υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν κάποιες προ υπάρχουσες παθήσεις με επασφάλιστρο.

Ναι, η προέγκριση είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε προγραμματισμένη χρήση του προγράμματος, εφόσον αφορά είτε νοσηλεία, είτε ημερήσια περίθαλψη (one day clinic).

Η αποζημίωση θα δοθεί απολογιστικά. Για εξωνοσοκομειακά έξοδα κάτω από 400€ θα χρειαστεί να συμπληρωθεί η φόρμα απαίτησης και να παρασχεθούν στην Now Health International οι αποδείξεις πληρωμών. Για έξοδα πάνω από 400€ είναι απαραίτητη και η γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού. Τα έγγραφα μπορούν να σταλούν στην Now Health International, είτε μέσω της εφαρμογής για έξυπνα τηλέφωνα, είτε μέσω της Corim.

Για τα SimpleCare προϊόντα η προεπιλογή για την γεωγραφική κάλυψη είναι η Ευρώπη και δίνεται η δυνατότητα να επεκταθεί η κάλυψη σε παγκόσμια εκτός ΗΠΑ. Για τα WorldCare προϊόντα  η προεπιλογή είναι παγκόσμια κάλυψη χωρίς ΗΠΑ και δίνετε η επιλογή για επέκταση της κάλυψης και στις ΗΠΑ.

H Now Health International παρέχει κάλυψη για επείγον περιστατικό, για ταξίδι έως 30 ημέρων ακόμα και εκτός των προσυμφωνημένων γεωγραφικών ορίων. Για νοσηλεία ή ημερήσια περίθαλψη συνέπεια ατυχήματος καλύπτει έξοδα έως το ετήσιο όριο, ενώ για ασθένεια ορίζεται υποόριο στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ανάλογα με το επιλεγμένο πακέτο.

Σε όλα τα πακέτα της Now Health International ισχύει η κάλυψη της επείγουσας διακομιδής και επαναπατρισμού. Οπότε, όχι μόνο θα κανονιστεί μεταφορά στο κοντινότερο νοσοκομείο που θα υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, αλλά έπειτα της θεραπείας ο ασφαλισμένος θα επαναπατριστεί, είτε στον τόπο διαμονής του, είτε στην χώρα της εθνικότητας του.

Ναι, αν δεν χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα για όλο το έτος, στην ανανέωση θα υπολογιστεί 10% έκπτωση μη χρήσης (πρώτος χρόνος) και επιπλέον 5% έκπτωση μη χρήσης για τον δεύτερο χρόνο (συνολική μέγιστη έκπτωση 15%).

H Now Health International διατηρεί τηλεφωνικό κέντρο που λειτουργεί 24h/7 όλο τον χρόνο και εξυπηρετεί σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Επιπλέον, η καινοτόμος εφαρμογή για τα έξυπνα τηλέφωνα μας παρέχει άμεσα όλες τις πληροφορίες  σχετικά με απαλλαγές, καλύψεις, τα κοντινότερα συνεργαζόμενα νοσοκομεία κλπ.

H Now Health International παρέχει ομαδικά νοσοκομειακά προγράμματα σε εταιρείες που επιθυμούν να ασφαλίσουν από 3 και άνω εργαζόμενους.

Καλύπτονται τα έξοδα για τοκετό με 12μηνη αναμονή ως προεπιλογή στο WorldCare Apex και έπειτα από επιλογή για ομαδικά πλάνα άνω των 10 ατόμων σε WorldCare Advance & Excel.

με εμπιστοσύνη στην εμπειρία της corim

Ζητήστε την προσφορά μας.
Άμεσα και γρήγορα, στο email σας!

εγγραφείτε στο newsletter

θα λαμβάνετε ειδήσεις και ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα μας

δείτε περισσότερα προϊόντα διεθνούς ασφάλισης των Bupa, Cigna, NOW Health

επιλέξτε το πλάνο υγείας ή ταξιδιωτικής ασφάλισης που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας και ζητήστε να λάβετε την προσφορά μας στο email σας