Αίτημα προσφοράς NOW Health WorldCare

Τιμολόγηση NHI WorldCare

A. Στοιχεία Πελάτη

Το κύριο μέλος πρέπει να είναι από 18 ετών έως 79 ετών

Οδηγία για την συμπλήρωση του πεδίου A6
Παρακαλώ επιλέξτε έως δύο (2) επιλογές.

Essential: Νοσοκομειακά έξοδα
Advance: Νοσοκομειακά και εξωνοσοκομειακά έξοδα
Excel: Νοσοκομειακά, εξωνοσοκομειακά και οδοντιατρικά έξοδα
Apex: Νοσοκομειακά, εξωνοσοκομειακά και οδοντιατρικά έξοδα και κάλυψη μητρότητας
Αν επιλέξατε προαιρετική απαλλαγή στο νοσοκομειακό τότε στα πλάνα Advance, Excel και Apex θα πρέπει να επιλέξετε είτε εξωνοσοκομειακή συμμετοχή ανά επίσκεψη είτε ποσοστό συμμετοχής για το εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα:


 

Α9b1. Αν έχετε επιλέξει το Essential και επιθυμείτε να έχετε κάλυψη για κάποια εξωνοσοκομειακά έξοδα επιλέξτε από τα παρακάτω αλλιώς αφήστε κενή την επιλογή αυτή:


 

A9b2. Αν έχετε επιλέξει Essential και σημειώσατε την επιλογή Α9b1 παρακαλώ επιλέξτε ποσοστό συμμετοχής αλλιώς αφήστε κενή την επιλογή αυτή:Οδηγία για την συμπλήρωση του πεδίου A11
Για τα προγράμματα Advance, Excel και Apex, επιλέξτε από τις 2 πρώτες επιλογές αν όντως ο πελάτης σας επιθυμεί την προαιρετική κάλυψη Ευημερία-Οπτικά- Εμβολιασμοί ή την 3η επιλογή αν δεν την επιθυμεί.B. Στοιχεία Πράκτορα


Η προσφορά υποβάλλεται από: