Τιμολόγηση Bupa UK

A. Στοιχεία Πελάτη

Β. Worldwide Medical Insurance (Βασικό Πρόγραμμα)


C. Optional Benefits (Προαιρετικά)

Αν επιλέξετε μηδενική απαλλαγή στο νοσοκομειακό πρόγραμμα τότε η απαλλαγή στο  Worldwide Medical Plus θα είναι επίσης μηδενική. Αν επιλέξετε οποιαδήποτε απαλλαγή στο νοσοκομειακό τότε η απαλλαγή θα είναι 170$/125€/100£.

Αν επιλέξετε μηδενική απαλλαγή στο νοσοκομειακό πρόγραμμα τότε η απαλλαγή στο Worldwide Medicines and Equipment θα είναι επίσης μηδενική. Αν επιλέξετε οποιαδήποτε απαλλαγή στο νοσοκομειακό τότε η απαλλαγή  θα είναι 80$/60€/50£.D. Στοιχεία Πράκτορα


Η προσφορά υποβάλλεται από: